1600&1700V IGBT模块_农业_IGBT模块_热竞技官网

<code id="ca8353c0"></code>


  


  <optgroup id="a3adf687"></optgroup>
    


   
     
     
     
     
     


   <label id="e245610a"></label>
   全国劳动热线: 15558822711
   公报:
   资产企业经理原装三菱igbt模块、富士igbt模块、热竞技官网igbt模块,德艺双馨经营,价格实惠,迎接来电咨询!
   产品中心
   消息资讯
   沟通我们 CONTACT US
   15558822711 全国劳动热线:
   地点:
   云南省瑞安市焦化新区万家花园C栋503
   邮箱:
   rj66886933@126.com
   手机:
   13353329920
   电话机:
   15558822711
   1600&1700V IGBT模块 补时间:2017-01-12
   产品型号
   数说明
   封装形式
   载入
    BSM50GB170DN2
    1000.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   34 mm
    FS50R17KE3_B17
    1000.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK 2
    BSM75GB170DN2
    1000.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   34 mm
    FS75R17KE3
    650.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK 3
    FS100R17KE3
    650.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK 3
    FS100R17KS4F
    1000.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK 3
    FS100R17N3E4
    1000.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK 3
    FS100R17N3E4_B11
    650.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK 3
    FS100R17PE4
    650.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK 4
    FF150R17KE4
    650.0 A, 2.0 V, Technology: IGBT4 - E4
   62 mm
    FF150R17ME3G
    600.0 A, 1.95 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoDUAL 3
    FS150R17KE3G
    600.0 A, 1.95 V, Technology: IGBT4 - E4
   EconoPACK + B
    FS150R17N3E4
    450.0 A, 2.0 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoPACK 3
    FS150R17N3E4_B11
    450.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoPACK 3
    FS150R17PE4
    450.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoPACK 4
    FF200R17KE3
    300.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   62 mm
    FF200R17KE4
    300.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   62 mm
    FF225R17ME3
    300.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoDUAL 3
    FF225R17ME4
    225.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoDUAL 3
    FF225R17ME4_B11
    225.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoDUAL 3
    FS225R17KE3
    200.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoPACK + B
    FS225R17KE4
    150.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoPACK + B
    FS225R17OE4
    3600.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoPACK + D
    BYM300B170DN2
    2400.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   62 mm
    FF300R17KE3
    1800.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   62 mm
    FF300R17KE4
    1200.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   62 mm
    FF300R17ME3
    600.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoDUAL 3
    FF300R17ME4
    400.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoDUAL 3
    FF300R17ME4_B11
    500.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoDUAL 3
    FS300R17KE3
    450.0 A, 1.95 V, Technology:IGBT4 - E4
   EconoPACK + B

   IGBT模块热竞技,热竞技官网


   [上一枝]:3300V IGBT模块

   [其次一枝]:1200V